AKTUALNOŚCI

W dziale: ZAJRZYJ DO STREFY HODOWCY

Spawozdanie z zebrania członków KHKK w dniu 13.11.2016.

Ostatnie, tegoroczne spotkanie członków KHKK poświęcone było między innymi podsumowaniu tegorocznej wystawy organizowanej przez Klub.
Omówiono również "kondycję" kanarczarstwa kształtnego w naszym kraju.
Ustalono skład Delegatów na najbliższe Walne Delegatów PFO, które odbędzie się w grudniu w Czeladzi. Klub reprezentowac będą pp. Henryk Zganiacz, Wojciech Kościelniak i Adam Świerczek.
Rozważano różne koncepcje przyszłorocznego II Przeglądu Ptaków Członków KHKK, padały różne propozycje dotyczące łączenia tej wystawy z Pucharem Polski Kanarków Kształtnych. Ostatecznie postanowiono przedstawic te koncepcje na przyszłorocznym Walnym Zebraniu Członków KHKK i tam zdecydowac jaki kształt i w jakim terminie II Przegląd Ptaków Członków KHKK się odbędzie.
W następnym punkcie zebrania przedstawiona została relacja z Gloster Show Poland, chwalono organizację imprezy.
Prezes KHKK zaproponował po raz kolejny przeprowadzenie szkolenia z zakresu genetyki ptaków, zbierając chętnych z pośród obecnych na zebraniu. Czekamy na kolejne zgłoszenia hodowców.
W poczet członków KHKK przyjęty został wieloletni hodowca ptaków Pan Alfred Spyra.
Naszemu nowemu koledze życzymy wszelkiej pomyślności.
Członkowie Klubu obecni na zebraniu składają serdeczne podziękowanie żonie Prezesa KHKK za pyszne ciasto, a Prezesowi za jego dostarczenie i dobre słowo.

Obecni na zebraniu:

1. Zganiacz Henryk
2. Pawełczyk Alfred
3. Kościelniak Wojciech
4. Krasoń Andrzej
5. Pasterny Henryk
6. Kocoń Grzegorz
7. Jenczura Andrzej

Nadzwyczajne Walne Zebranie Delegatów PFO.

Rada Federacji postanowiła zwołać Nadzwyczajne Walne Zebranie Delegatów, które odbędzie się dnia 17 grudnia 2016 roku w Czeladzi od godz. 9.00.
Nadzwyczajne Walne Zebranie Delegatów zostaje zwołane w celu zapewnienia stabilnej i ciągłej pracy Rady Federacji poprzez uzupełnienie składu Rady Federacji, obsadzając stanowisko Prezydenta, którego ostatnie Walne Zebranie Delegatów nie wyłoniło.
Rada uprzejmie prosi, aby Stowarzyszenia poważnie podeszły do tematu i na nadchodzące Zebranie przedstawiły własnych kandydatów.

Dbając o dobro hodowców zrzeszonych w stowarzyszeniach tworzących PFO - Członkowie Rady Federacji.

ZAPROSZENIE na ZEBRANIE CZŁONKÓW KHKK !!!

Prezes KHKK zaprasza na listopadowe zebranie członków Klubu. Zebranie odbędzie się w siedzibie Klubu dnia 13 listopada 2016 roku (niedziela).
Rozpoczęcie o godzinie 10.00

W programie zebrania zaplanowano: podsumowanie tegorocznej wystawy, przyjęcie do Klubu nowych członków, sprawy organizacyjne.
Nasz Prezes gwarantuje dobre słowo, kawę i ciasto !!!

Szkolenie z zakresu genetyki.

Prezes KHKK organizuje szkolenie z zakresu genetyki ptaków. Przeprowadzone zostały wstępne rozmowy w tym temacie z Prezesem Sekcji Sędziów Panem Janem Kamińskim i wykładowcą Panem prof. Markiem Łabajem.
Zanim uzgodniony zostanie termin szkolenia, Prezes KHKK prosi chętnych do uczestnictwa w szkoleniu o kontakt na jego numer telefonu 511108141.

24.10.2016 - wystawa na gorąco !!!

Już po wystawie. W niedzielę odbyło się wręczenie nagród, oddanie ptaków ich właścicielom i sprzątanie sal wystawowych.
Teraz nadszedł czas na uzupełnienie danych statystycznych oraz podsumowanie wystawy.
Zanim to się jednak stanie, Zarząd Klubu składa serdeczne podziękowanie wszystkim trzydziestu wystawcom ptaków oraz osobom, które przyczyniły się do organizacji tegorocznej wystawy i tym wszystkim, którzy w dniach wystawowych zaangażowali się w pomoc Zarządowi.
Dziękujemy włodarzom miasta Łaziska Górne za pomoc w zakupie nagród, dziękujemy MDK za użyczenie nam sal wystawowych, dziękujemy czasopismom Fauna&flora oraz NovaExota za umieszczenie informacji o naszej wystawie w wymienionych miesięcznikach, dziękujemy właścicielowi czeskiej firmy za postawienie stoiska handlowego na terenie Domu Kultury.
Wszystkich zapraszamy do nas w roku 2017 tym.

22.10.2016 - wystawa na gorąco !!!

Dzisiaj wystawcy, hodowcy ptaków i publicznośc ogląda ptaki, komentuje pracę sędziów, a także kupuje ptaki, które przywiezione zostały na ptasią giełdę.
Są i tacy, którzy zarezerwowali sobie ptaki wystawowe i czekają do jutra na ich wydanie.
Poniżej zamieszczone zostały zdjęcia z wystawy. Mamy nadzieję, że wystawcy będą zadowoleni, że zdjęcia z ich podobiznami wraz z ich nagrodzonymi ptakami znalazły się na naszej stronie internetowej.

21.10.2016 - wystawa na gorąco !!!

Ptaki już po ocenie. Sprostowac trzeba jeszcze doniesienia o ilości danych do oceny ptaków, a to z tej przyczyny, że kilku hodowców przywiozło ptaki w dniu przyjmowania, nie zgłaszając ich wcześniej.
Tak więc wszystkich zgłoszonych ptaków mamy w tym roku 415 sztuk, w tym 64 kolekcje kanarków kształtnych, 144 kanarki kształtne zgłoszone jako ptaki pojedyncze, a w konkursie ptaków innych niż kanarki kształtne, członkowie Klubu zgłosili 8 sztuk kanarków kolorowych (białe), 2 szczygły, 2 czyże i 3 gile.

Puchar Polski Kanarków Kształtnych zdobył Wojciech Kościelniak - 1099 pkt.
Puchar Ueffinga zdobył Wojciech Kościelniak - 640 pkt.
Nagrodę: Super Ptak Przeglądu Ptaków Członków KHKK zdobył Wojciech Kościelniak za czyża - 92 pkt.

Wyniki szczegółowe, obejmujące zwycięzców w poszczególnych klasach wystawowych znajdują się w katalogu wystawowym, który od jutra można nabyc na stoisku KHKK znajdującym się na terenie wystawy.
Wręczenie nagród odbędzie się w niedzielę w sali widowiskowej MDK w Łaziskach Górnych. Rozpoczęcie o godz. 12.00

18.10.2016 - wystawa na gorąco !!!

Kilku wystawców zgłosiło jeszcze ptaki i w konsekwencji jest ich prawie 400 sztuk. Ilośc nie jest porażająca. Miejmy nadzieję, że jakośc ptaków będzie wysoka.
Zgłosiło wszak ptaki wielu bardzo dobrych hodowców kanarków kształtnych.

17.10.2016 - wystawa na gorąco !!!

Przyjmowanie ptaków zakończone. Ilośc porównywalna z rokiem ubiegłym.
W czwartek przyjmujemy zgłoszone drogą elektroniczną kanarki i ptaki z sekcji "G", czyli awifaunę europejską.

14.10.2016 - wystawa na gorąco !!!

Do dnia dzisiejszego mamy nieco ponad 200 zgłoszonych kanarków kształtnych.
Do Pierwszego przeglądu ptaków członków KHKK oprócz kanarków kolorowych zgłoszone zostały pierwsze szczygły i czyże !!!
Dotarły do Klubu zamówione u producenta kotyliony.

12.10.2016 - wystawa na gorąco !!!

Pierwszy dzień zgłaszania ptaków minął. Z jakim efektem ?
Wystawcy zgłosili 102 kanarki kształtne, a członkowie KHKK dodatkowo 7 kanarków kolorowych.
Jutro dzień drugi, co przyniesie ?

Spawozdanie z zebrania członków KHKK w dniu 09.10.2016.

Tematami zebrania były sprawy związane z wystawami, które Klub organizuje w dniach 20 - 23 października 2016 roku.
Zapoznano się z pracami wykonanymi do dnia 09 października i przydzielono obowiązki konkretnym osobom na czas do wystawy i w trakcie jej trwania.
Przypomniano, że przyjmowanie ptaków odbywac się będzie tylko drogą elektroniczną, na formularzach będących do pobrania ze strony internetowej Klubu z działu WYSTAWY. Zgłaszac ptaki należy na adres: wystawa@klubkhkk.pl do dnia 16.10.2016
Ze względu braku dnia organizacyjnego po ocenie ptaków i koniecznośc zdążenia z wyprodukowaniem katalogu w dniu następnym po ocenie ptaków, nie zostaną do konkursów przyjęte ptaki, które zostaną zgłoszone w terminie późniejszym.

Osoby uczestniczące w zebraniu:

Zganiacz Henryk - prezes
Balcarek Tomasz - sekretarz
Pawełczyk Alfred - skarbnik
Świerczek Adam
Kościelniak Wojciech
Pasterny Henryk
Jenczura Andrzej

Zarząd Klubu zaprasza członków na zebranie październikowe.

Zebranie odbędzie się w niedzielę 09 października 2016 roku w siedzibie Klubu. Rozpoczęcie o godzinie 10.00.
Tematem naczelnym zebrania będą sprawy organizacyjne związane z październikową wystawą kanarków kształtnych i przeglądem hodowli ptaków członków KHKK. Zarząd zaprasza Członków Klubu na zebranie oraz do pomocy w organizacji w/w wystaw. Uprzejmie prosimy o aktywnośc.

XVIII Puchar Polski Kanarków Kształtnych - Łaziska Górne 2016
I Przegląd Hodowli Ptaków Członków KHKK - Łaziska Górne 2016

Klub Hodowców Kanarków Kształtnych zaprasza hodowców ptaków do czynnego udziału w konkursach i wystawach organizowanych w 2016 roku. W tym roku oprócz corocznego Pucharu Polski Kanarków Kształtnych organizujemy konkurs i wystawę

tylko dla członków KHKK

zatytułowaną: „I Przegląd hodowli ptaków członków KHKK – Łaziska Górne 2016”, dzięki czemu będą mogli się oni pochwalić publiczności nie tylko kanarkami kształtnymi, ale też i innymi ptakami, które mają w swoich hodowlach. Będziemy mogli zatem zobaczyć w Łaziskach Górnych, oprócz kanarków kształtnych, kanarki kolorowe, małą egzotykę, papugi i ptaki z tzw. awifauny europejskiej, czyli szczygły, czyże, gile i inne.
Obydwa konkursy i wystawy odbędą się w tym roku w tym samym terminie.
Serdecznie zapraszamy.

DATA WYSTAWY, REGULAMINY, KLASY WYSTAWOWE, WYMAGANIA POWIATOWEGO INSPEKTORA WETERYNARII i inne informacje znajdują się w dziale WYSTAWY

XVIII Puchar Polski Kanarków Kształtnych - Łaziska Górne 2016 - stoisko handloweDecyzja Zarządu KHKK na temat zakupu obrączek na rok 2017

W związku z wyznaczonym przez Radę PFO na 30 września 2016 roku terminem składania pierwszego zamówienia na obrączki na rok 2017 przez stowarzyszenia członkowskie PFO, Zarząd KHKK zobowiązuje swoich członków do składania zamówień na obrączki do dnia 25 września 2016 roku.
Zamówienia złożone po tej dacie zostaną zrealizowane w następnym terminie.
Zamówienia przyjmuje skarbnik KHKK p. Alfred Pawełczyk.
Więcej informacji w dziale OBRĄCZKI.

Klubowicze skorzystajcie ze szkolenia organizowanego przez PFO.

24 września 2016 roku w siedzibie PFO w Katowicach na ulicy Hallera 28 nasza federacja organizuje SZKOLENIE DLA SĘDZIÓW I HODOWCÓW. Warto skorzystac tym bardziej, że wykładowcami będzie tam dwóch członków naszego Klubu: prof. Marek Łabaj i Wojciech Kościelniak.
Warsztaty są darmowe a zapisy przyjmuje Prezes Sekcji Sędziów Jan Kamiński.
Na stronie PFO znajdziecie też infomacje o najbliższych Ornitologicznych Mistrzostwach Świata pod auspicjami C.O.M.
Sekcja ds. CITES zamieściła list otrzymany z Ministerstwa Środowiska odnośnie rejestracji papug.
Całośc informacji na stronie PFO. Zapraszamy do czytania.


Zarząd Klubu zaprasza członków na zebranie wrześniowe.

Zebranie odbędzie się w niedzielę 11 września 2016 roku w siedzibie Klubu. Rozpoczęcie o godzinie 10.00.
Tematem naczelnym zebrania będą sprawy organizacyjne związane z październikową wystawą kanarków kształtnych i przeglądem hodowli ptaków członków KHKK. Członków Klubu Zarząd zachęca do pomocy w organizacji w/w wystaw.

10 kwietnia 2016 - zebranie członków KHKK !!!!

Tematy zebrania Dnia 10 kwietnia 2016 roku w MDK w Łaziskach Górnych odbyło się kolejne zebranie członków Klubu.

Tematy zebrania:
1. Uchwałą nr 1/2016/ZK przyjęte zostały zapisy związane z tegorocznym Pucharem Polski Kanarków Kształtnych, w tym: Regulamin konkursu i wystawy, Regulamin przyznawania nagród oraz ustalone zostały klasy wystawowe, które na tegorocznej wystawie będą obowiązywały.
2.Uchwałą nr 2/2016/ZK zatwierdzony został dokument dotyczący wystawy ptaków innych niż kanarki kształtne, hodowanych przez członków KHKK. Wystawa nazywac się będzie "Przegląd hodowli ptaków członków KHKK"......c.d. w dziale ZEBRANIA.

Kolejny dodatkowy termin zamawiania obrączek na rok 2016

Ustalono datę kolejnego, dodatkowego terminu zamówienia na obrączki dla ptaków. Członków Klubu obowiązuje ostateczny termin 16.04.2016. Zamówienia należy składac do skarbnika KHKK, pana Alfreda Pawełczyka.

13 marzec 2016 - zebranie członków KHKK !!!!

Dnia 13 marca 2016 roku w MDK w Łaziskach Górnych odbyło się kolejne zebranie członków Klubu.

Tematy zebrania:
1. Szkolenia i warsztaty dla członków KHKK w zakresie hodowli kanarków kształtnych - na kwietniowym zebraniu odbędzie się prelekcja w zakresie hodowli kanarków rasy gloster. Prelekcję poprowadzi pan Wojciech Kościelniak. Program przewiduje "zabawę" w ocenę glosterów przez członków Klubu na kartach ocen.
Już dzisiaj członków Klubu serdecznie zapraszamy ............c.d. w dziale ZEBRANIA.

WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW KHKK !!!

Dnia 21 lutego 2016 roku odbyło się Walne Zebranie Członków KHKK.
Zebranie odbyło się w restauracji mieszczącej się w hali Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji (MOSiR) w Łaziskach Górnych.
Na zebranie przybyło 11 członków Klubu. Walne wprowadziło zmiany w Zarządzie i Komisji Rewizyjnej Klubu. Podjętych też zostało kilka innych, ważnych dla Klubu uchwał.....cd. w dziale ZEBRANIA.


Trzeci dodatkowy termin zamawiania obrączek na rok 2016

Ustalono datę trzeciego, dodatkowego terminu zamówienia na obrączki dla ptaków. Członków Klubu obowiązuje ostateczny termin 24.02.2016. Zamówienia należy składac do skarbnika KHKK, pana Alfreda Pawełczyka.

31 styczeń 2016 - zebranie członków KHKK

W dniu 31 stycznia 2016 roku (niedziela) w MDK w Łaziskach Górnych odbyło się zebranie członków Klubu.

Tematy zebrania:
1. Podsumowanie ubiegłorocznej wystawy kanarków kształtnych zorganizowanej przez nasz Klub:
...a) mała ilośc ptaków zgłoszonych do konkursu przez wystawców, czego przyczyną w głównej mierze był termin zorganizowania wystawy, przesunięty z powodu wyborów do sejmu RP z października na koniec listopada. Dany nam do dyspozycji termin ponadto kolidował z innymi .............c.d. w dziale ZEBRANIA.


Nasi członkowie na Ornitologicznych Mistrzostwach Niemiec - Bad Salzuflen 06/10.01.2016

Tradycją już jest, że członkowie naszego Klubu organizują się w celu wyjazdu na Ornitologiczne Mistrzostwa Niemiec.
Również w tym roku, a konkretnie na początku stycznia, hodowcy nasi odwiedzili Bad Salzuflen, które było miejscem konkursu i wystawy.
Dziękujemy im za godne reprezentowanie naszego stowarzyszenia.
Na wystawie byli obecni:

1. Zganiacz Henryk
2. Pawełczyk Alfred
3. Świerczek Adam
4. Balcarek Tomasz
5. Franiczek Marcin
6. Woźniak Waldemar

Jakimi kanarkami kształtnymi zasilili swoje hodowle w/w hodowcy ?
Nabyte ptaki to glostery i niemieckie z koroną. Wszystkie ptaki od wybitnych hodowców niemieckich.


PUCHAR POLSKI KANARKÓW KSZTAŁTNYCH w 2016 roku !!!!!

Zarząd Klubu ustalił z Miejskim Domem Kultury w Łaziskach Górnych termin corocznej wystawy organizowanej przez KHKK.
XVIII PUCHAR POLSKI KANARKÓW KSZTAŁTNYCH odbędzie się w tym roku w terminie od 20 - 23 października.


Drugi termin zamawiania obrączek na rok 2016

Rada Polskiej Federacji Ornitologicznej wyznaczyła dzień 31 grudnia 2015 jako drugi termin składania zamówień na obrączki na rok 2016 przez stowarzyszenia członkowskie.
W związku z powyższym skarbnik Klubu p. Alfred Pawełczyk (zajmujący się u nas obrączkami) prosi aby ostatnim dniem zgłaszania do niego zamówień przez członków KHKK był 28 grudzień 2015.
Zgłoszenia składac nalezy do skarbnika telefonicznie.
Po tej dacie zamówienia zostaną wprowadzone do Platformy PFO.
Po otrzymaniu obrączek z PFO zostaną one wysłane do zamawiających.


78 Ornitologiczne Mistrzostwa Polski - Czeladź 2015

11 grudnia 2015 roku jest pierwszym dniem otwartym na OMP w Czeladzi. Wystawcy zgłosili do konkursu 2050 ptaków, co jest liczbą mniejszą od roku ubiegłego o około 40 ptaków, w skali procentowej jest to jednak różnica bardzo mała.
W zakończonej części konkursowej mistrzostw, Klub Hodowców Kanarków Kształtnych w konkursie reprezentowali następujący członkowie:

 • Adam Świerczek
 • Tomasz Balcarek
 • Wojciech Kościelniak
 • Bartosz Piwowarski
 • Jan Paluch
 • Mateusz Terczyński
 • Mateusz Chłapek
 • Marcin Franiczek
 • Gabriel Zawadzki

 • Za reprezentowanie Klubu na tak ważnej imprezie ornitologicznej i zdobyte tytuły Mistrzów Polski, I Wicemistrzów Polski oraz II Wicemistrzów Polski Zarząd KHKK składa w/w członkom Klubu serdeczne podziękowania.


  XVII Puchar Polski Kanarków Kształtnych - Łaziska Górne 2015

  Ceremonią wręczenia nagród wystawcom i dzieciom - laureatom konkursu plastycznego zatytułowanego "Mój przyjaciel ptak" zakończyła się wystawa kanarków kształtnych w Łaziskach Górnych..........c.d. w dziale WYSTAWY

  Listopadowe zebranie członków KHKK

  W dniu 08 listopada 2015 roku (niedziela) w MDK w Łaziskach Górnych odbyło się przedwystawowe zebranie członków Klubu.
  Ustalono zakresy obowiązków dla członków Klubu podczas wystawy.
  Oceniono prace plastyczne wykonane przez dzieci łaziskich przedszkoli na konkurs: Mój przyjaciel ptak - XII edycja.
  Powierzono p.Tomaszowi Balcarkowi nadzór nad wypożyczaniem klatek wystawowych. Kontakt telefoniczny do p. Balcarka 605 968 444


  Październikowe zebranie członków KHKK

  W dniu 11 października 2015 roku w MDK w Łaziskach Górnych odbyło się zebranie członków Klubu. Omówiono na nim stan przygotowań do wystawy kanarków kształtnych. Poruszono też problemy żywieniowe ptaków.
  Ustalono, że w cenie katalogu, każdy wystawca otrzyma również Zeszyt lęgów ptaków oraz pamiątkowy proporczyk.
  Więcej informacji w dziale ZEBRANIA.


  Decyzja Zarządu KHKK na temat zakupu obrączek na rok 2016

  W związku z wyznaczonym przez Radę PFO na 30 września 2015 roku terminem składania pierwszego zamówienia na obrączki na rok 2016 przez stowarzyszenia członkowskie PFO, Zarząd KHKK zobowiązuje swoich członków do składania zamówień na obrączki do dnia 20 września 2015 roku.
  Zamówienia złożone po tej dacie zostaną zrealizowane w następnym terminie.
  Zamówienia przyjmuje skarbnik KHKK p. Alfred Pawełczyk.  Siedziba


  Strefa hodowcy


  Wszelkie prawa zastrzeżone © 2015. Zaprojektowane przez Mateusza Zygadło
  Strona wykorzystuje pliki cookies. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia przeglądarki.